Herroepingsrecht / bedenktijd in het consumentenrecht

Als je als consument een product op internet koopt heb je meestal een herroepings/ontbindingsrecht. Dit recht heb je niet als het gaat om een product dat op specificaties van de consument is gemaakt (een gepersonaliseerd product). Maar wanneer is daar sprake van? Dat lees je in dit artikel.

Wat zegt de wet?

De wet stelt dat er geen herroepingsrecht is als er sprake is van een: “levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn(art. 6:230p BW).

Het moet dan dus gaan om:

– (afwijkende) specificaties afkomstig van de consument,

– producten/onderdelen die niet al vooraf zijn geproduceerd zijn,

– een individuele keuze of beslissing van de consument, of

– een product dat duidelijk bedoeld is voor een specifiek persoon (bijvoorbeeld een op maat gemaakt pak of een fotoalbum met afgedrukte foto’s).

Hieronder wordt dit aan de hand van twee voorbeelden uitgelegd.

Tuinhuisje

In maart van dit jaar heeft de Rechtbank Midden Nederland geoordeeld over de bestelling van een tuinhuisje. De consument in deze zaak had een kleur en een coating gekozen voor het tuinhuisje. De ondernemer was van mening dat er nu sprake was van een gepersonaliseerd tuinhuisje. De rechtbank dacht hier echter anders over en vond dat de consument wel een herroepingsrecht had.

Volgens de rechtbank was er geen sprake van van een product dat geleverd is op specificaties van de consument. Het ging namelijk om een “standaard”tuinhuis, waarbij er alleen uit 6 standaardkleuren en een coating gekozen kon worden. Dit is onvoldoende volgens de rechtbank om te spreken van een uniek en gepersonaliseerd tuinhuisje. Dit zou anders kunnen zijn wanneer er veel verschillende keuzes gemaakt waren. (Rechtbank Midden Nederland 23 maart 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1134)

Haarstukje

De consument die een haarstukje had besteld na het laten opmeten kreeg een andere uitslag. In deze zaak oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden op 17 november 2017 dat daar wel sprake was van een gepersonaliseerd product. Dat kwam omdat er een meting/mal van het hoofd van de consument was gemaakt voor de pasvorm van het haarstukje. Omdat er vervolgens op basis daarvan een product was gefabriceerd/aangepast vond het Hof dat er wel sprake was van een gepersonaliseerd product.

Conclusie

Als consument heb je dus nog steeds een herroepingsrecht als je op een website een aantal standaardkeuzes kiest bij een product. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van standaardkleuren en/of standaard soorten stof en/of standaard uitbreiding(en). Dan is er niet gelijk sprake van een gepersonaliseerd product.

Op het moment dat er veel verschillende keuzes gemaakt worden zou er wel sprake kunnen zijn van een gepersonaliseerd product. En wanneer een product op basis van specifieke maten/pasvorm wordt gemaakt is er eigenlijk altijd sprake van een gepersonaliseerd product. In die gevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht/een bedenktijd.

Meer lezen over de bedenktijd / herroepingsrecht? Check ook de website van de Consumentenbond

Meer consumentenrecht op Uygul – van Dam: “Zijn “doorverkopen” & dropshipping legaal?