Weet je Recht in 1 minuut: Bezwaar maken

bezwaar maken, bestuursorgaan, belanghebbende

In onderstaand artikel lees je in vogelvlucht in hoe en wanneer je bezwaar kunt maken.

Een (niet tijdig genomen) besluit

Als je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan kun je meestal bezwaar maken. In het besluit hoor je op deze mogelijkheid gewezen te worden (rechtsmiddelenverwijzing). Je kunt ook bezwaar maken als een besluit niet tijdig wordt genomen, of schriftelijk is geweigerd een besluit te nemen.

Belanghebbende

Om bezwaar te mogen maken moet je belanghebbende zijn en een belang hebben bij de procedure. Als je de geadresseerde van een besluit bent is het duidelijk dat je belanghebbende bent, maar ook buren kunnen belanghebbende zijn bij een besluit.

Bezwaar maken (indiening en inhoud)

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (tegenwoordig kan dat meestal ook digitaal) en moet minimaal het volgende bevatten:

  • Uw ondertekening;
  • Een dagtekening (datum);
  • Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • De gronden (redenen) waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • (Indien mogelijk) een afschrift van het besluit waar u het niet mee eens bent.

Pro-forma bezwaar maken

Weet je nog niet alle redenen waarom je het niet eens bent met het besluit? Dan kun je “pro-forma” bezwaar indienen, een kopie van het dossier opvragen en een extra termijn verzoeken. Toch is het verstandig in ieder geval al één reden in het bezwaarschrift te noemen. 

Termijn voor het maken van bezwaar

In de meeste gevallen geldt er een termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar. Deze gaat lopen vanaf de dag na het bekendmaken van het besluit. De algemene termijnenwet is van toepassing (de laatste dag van de termijn schuift op als deze in het weekend of op een feestdag valt). Het is verstandig niet tot het allerlaatste moment te wachten om eventuele problemen te voorkomen (bijvoorbeeld met postbezorging).

Als u een vraag heeft over een specifieke zaak kunt u vrijblijvend contact opnemen. Bovenstaand artikel behandeld het onderwerp in vogelvlucht en kan daarom niet uitputtend zijn.

Blijf op de hoogte van juridische tips, interessante uitspraken en artikelen.