Voor een zaak bij de kantonrechter

kunt u zich laten bijstaan door een jurist, u kunt ook zelf procederen of u laten bijstaan door advocaat. De kantonrechter behandeld civiele- en strafzaken. In het civielrechtelijke gaat het dan om vorderingen tot 25.000 euro of bepaalde soort zaken, zoals zaken over een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

Kantonrechter in civiele zaken

mag zaken behandelen tot een bedrag van € 25.000,00. Daarnaast worden ook huurzaken, arbeidszaken en zaken met betrekking tot consumentenrecht door de kantonrecht behandeld.

Kantonrechter in strafzaken

In het strafrecht is de kantonrechter de bevoegde rechter voor overtredingen en sommige andere specifieke zaken. Ook beroepszaken van verkeersovertredingen worden door de kanontrechter behandeld.

Bij zaken voor de kantonrechter kunt u vaak geen gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van toevoeging krijgen. Een advocaat is ook niet verplicht in deze zaken. U kunt ook door een jurist worden bijgestaan als gemachtigde.

Ik kan u helpen het dossier op te vragen, deze met u door te nemen en u verdedigen bij de kantonrechter.

Voorbeelden van kantonzaken

  • U heeft een vordering op een persoon en moet nog 10.000,00 euro ontvangen;
  • Iemand heeft een onrechtmatige daad gepleegd waardoor u schade heeft geleden;
  • Uw werkgever wil u ontslaan of u bent ontslagen op staande voet;
  • U heeft een verkeersovertreding begaan en moet voor de kantonrechter verschijnen;
  • Agentuurovereenkomsten;
  • De meeste geschillen in het consumentenrecht.

Neem vrijblijvend contact op

Als u juridische bijstand in een zaak voor de kantonrechter wenst kunt u vrijblijvend contact opnemen. U krijgt dan een op maat gemaakt prijsvoorstel.