vakantiedagen
opnemen van vakantie

Het opnemen van vakantiedagen: Weet je Recht in 1 Minuut

De lente is begonnen en de gedachten gaan al naar de zon en de zomervakantie. In dit artikel lees je hoe het zit met het opnemen van vakantiedagen en in welke gevallen een vakantie bijvoorbeeld geweigerd mag worden.

Afspraken over het opnemen van vakantiedagen

Het is belangrijk om na te gaan of er in jouw arbeidsovereenkomst, een CAO of in het bedrijfsreglement afspraken zijn gemaakt over het opnemen van vakantie. Als dit het geval is zijn die afspraken namelijk van toepassing en zul je die procedure moeten volgen.

Waneer er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de vaststelling van vakantie ligt het uitgangspunt voor het opnemen van vakantie bij de werknemer. De rest van dit artikel gaat voornamelijk over deze situatie (waarin er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over het opnemen van vakantiedagen).

Het verzoek: schriftelijk of niet schriftelijk?

Je kunt het aanvragen van vakantie het beste schriftelijk doen (dit kan ook per e-mail). Op grond van de wettelijke regeling moet de werkgever dan namelijk binnen twee weken een beslissing nemen op jouw verzoek.

Een mondeling verzoek is wel geldig, maar heeft niet als gevolg dat de werkgever binnen twee weken moet reageren.

(Geen) besluit op het verzoek

De wensen van de werknemer zijn de leidraad bij beoordeling van het verzoek. Alleen als er sprake is zwaarwegende bedrijfsbelangen mag de werkgever het verzoek afwijzen. Daar is niet snel sprake van. Zo is het bijvoorbeeld niet genoeg dat de werkgever graag een minimumaantal mensen op de afdeling wil hebben of iemand anders ook al vakantie heeft opgenomen.

Als de werkgever niet (of te laat) beslist op het verzoek geldt jouw vakantie na 2 weken als officieel toegekend.

Afwijkende afspraken over vakantiedagen

In de gevallen waarbij er sprake is van een interne procedure (aparte regels) is het nog steeds belangrijk dat de werkgever overleg heeft met de werknemers over het opnemen van vakantie.

Sommige bedrijven kennen een collectieve bedrijfsvakantie. Dit is alleen mogelijk als deze mogelijkheid in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Lees meer over vakantiedagen op de site van de Rijksoverheid.