Het concurrentiebeding

Uit onderzoek blijkt dat een concurrentiebeding door werkgevers vaak gebruikt wordt om werknemers aan zich te binden, terwijl het daarvoor juist niet is bedoeld. Er is een grondwettelijk recht op arbeidskeuze (art. 9 van de Grondwet), in dit artikel lees je over de vereisten en de mogelijkheden die je als werknemer hebt.

Waarvoor is een concurrentiebeding bedoeld?

Een concurrentiebeding is officieel bedoeld om “bedrijfsdebiet” te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bescherming van goodwill en know how en niet om werknemers te beperken in hun keuze om een andere baan te zoeken.

Vereisten concurrentiebeding

 • Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden (mondeling kan niet),
 • De werknemer moet meerderjarig zijn,
 • Het moet om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaan,
 • Als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever uitgebreid motiveren waarom een concurrentiebeding nodig is. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen,
 • Bij een belangrijke wijziging van de functie moet in principe een nieuw concurrentiebeding overeengekomen worden,
 • Een concurrentiebeding mag in het personeelsregelement staan. Maar dan moet de werknemer dit regelement wel hebben gekregen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Verzoek bij de rechter

Een werknemer kan de rechter verzoeken om een concurrentiebeding (gedeeltelijk) te vernietigen/te wijzigen. Een concurrentiebeding wordt door rechters strak taalkundig uitgelegd. Onduidelijkheid in een concurrentiebeding wordt meestal ten gunste van de werknemer uitgelegd.

Mogelijkheden van de rechter

De rechter zal naar alle omstandigheden van het geval kijken en een belangenafweging maken. Als het concurrentiebeding te zwaar weegt voor de werknemer kan de rechter bijvoorbeeld:

 • De duur van het concurrentiebeding beperken (bijvoorbeeld van 12 naar 6 maand),
 • De geografische omvang beperken (bijvoorbeeld beperkt tot een specifieke stad),
 • Het concurrentiebeding schorsen totdat er op de zaak beslist kan worden,
 • Het concurrentiebeding geheel vernietigen,
 • Het concurrentiebeding omzetten in een relatiebeding.

Probeer te overleggen

Als u een concurrentiebeding in uw contract heeft staan is het verstandig om met de werkgever in gesprek te gaan. In veel gevallen is het mogelijk om er onderling uit te komen. Er kan bijvoorbeeld voorgesteld worden om het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding. Je kan dan wel ergens anders gaan werken, maar je mag dan niet actief contact zoeken met een vooropgestelde lijst met relaties van de vorige werkgever.