<a href=httpswwwuygulvandamnl>Ga naar HOME<a>
godsdienst

Hof moet beslissen over eventuele strafvervolging dominee Mieraskerk

Brief aan de gemeente

In maart 2020 stuurde de dominee van de Mieraskerk een brief aan het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. In deze brief werd de gemeente verzocht haar beleid aan te passen omdat de dominee een verband zag tussen de Coronapandemie en o.a. de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. Deze dienen uitgebannen te worden en de overheid diende haar beleid weer aan te passen aan Gods wil en wet.

Aangiftes en media-aandacht

Nadat deze brief openbaar raakte ontstond er veel commotie en is er door meerdere personen aangifte tegen de dominee gedaan. Het Openbaar Ministerie besloot na beoordeling van de aangiftes om niet tot vervolging over te gaan, er sprake zou zijn van vrijheid van godsdienst. Begin 2021 besteedde Boos vervolgens aandacht aan de zaak (zie onderaan dit artikel) en vonden er protesten plaats naar aanleiding van de inhoud van de brief.

Behandeling Klaagschrift

Vandaag behandelde het Gerechtshof in Den Haag twee klaagschriften tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om niet tot vervolging over te gaan in de zogeheten art. 12 Sv procedure. Namens een van de klagers heb ik het Hof verzocht om opdracht te geven om alsnog een strafprocedure te starten. Dit omdat het belangrijk is dat de strafrechter een oordeel kan geven over het handelen van de dominee. Is er sprake van een strafbaar feit? Is de grens van vrijheid van godsdienst overschreden?

Hier onder vind je de inhoud van de conclusie van mijn pleitnotitie. Door op de foto te klikken kun je het bestand in PDF formaat downloaden.

Het Hof verwacht over ongeveer 6 weken een beslissing te kunnen nemen.

mieraskerk
mr. D. Uygul - van Dam
krimpen aan den ijsel
art. 12 Sv
klaagschrift
vrijheid van godsdienst
Conclusie pleitnotitie mr. D. Uygul – van Dam

Meer weten over de zaak en de brief vanuit de Mieraskerk?

Lees het interview dat van de dominee is afgenomen

Bekijk de aflevering van BOOS op Youtube.