Vrijheid van godsdienst: Heeft dominee Mieraskerk een grens overschreden?

Hof moet besluit nemen op art. 12 Sv klaagschrift inzake dominee Mieraskerk. Vallen de uitingen van de dominee onder vrijheid van godsdienst?