Renovatie en sloop: Voorwaarden voor opzeggen van huurovereenkomst wegens “dringend eigen gebruik”

Onder welke omstandigheden mag de verhuurder een huurovereenkomst opzeggen voor renovatie of sloop (dringend eigen gebruik)?