In het bestuursrecht gaat het om beslissingen van de overheid. U wilt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een boete of een afwijzing.

In het bestuursrecht draait het allemaal om een (te nemen) beslissing van de overheid. U ontvangt bijvoorbeeld een bestuurlijke boete voor het verkeerd plaatsen van afval, u ontvangt een afwijzing van uw aanvraag verklaring omtrent gedrag of u ontvangt maar geen beslissing over de vergunning die u nodig heeft.

Voorbeelden van zaken in het bestuursrecht

  • Verklaring omtrent gedrag;
  • Vergunningen;
  • Sluiting woning of pand;
  • Boetes voor het verkeerd aanbieden van afval;
  • Beslissingen van het CBR (bijvoorbeeld educatieve maatregel alcohol en verkeer EMA);
  • WOB (wet openbaarheid van bestuur) zaken;
  • TOZO en TONK;
  • Beslissingen omtrent een (aangevraagde) uitkering.

Bezwaar, beroep, advies

Heeft u te maken met een kwestie in het bestuursrecht en wilt u bezwaar of beroep instellen? Of wilt u weten of u een kans maakt? Dan kunnen we samen kijken of ik u verder kan helpen. Ik heb veel ervaring in het Bestuursrecht met bijvoorbeeld zaken tegen de gemeente en het CBR.

Proceskostenveroordeling van de overheid

In het bestuursrecht is het mogelijk om een proceskostenveroordeling aan te vragen. Als u gelijk krijgt in uw zaak, dient de overheid (vooraf vastgestelde) proceskosten aan u te vergoeden. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de vaststelling van het tarief voor juridische bijstand.