In het bestuursrecht gaat het om beslissingen van de overheid. U wilt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een boete of een afwijzing.

In het bestuursrecht draait het allemaal om een (te nemen) beslissing van de overheid. U ontvangt bijvoorbeeld een bestuurlijke boete voor het verkeerd plaatsen van afval, u ontvangt een afwijzing van uw aanvraag verklaring omtrent gedrag of u ontvangt maar geen beslissing over de vergunning die u nodig heeft.

Voorbeelden van zaken in het bestuursrecht

  • Verklaring omtrent gedrag;
  • Vergunningen;
  • Sluiting woning of pand;
  • Boetes voor het verkeerd aanbieden van afval;
  • Beslissingen van het CBR (bijvoorbeeld educatieve maatregel alcohol en verkeer EMA);
  • WOB (wet openbaarheid van bestuur) zaken;
  • TOZO en TONK;
  • Beslissingen omtrent een (aangevraagde) uitkering.

Bezwaar, beroep, advies

Heeft u te maken met een kwestie in het bestuursrecht en wilt u bezwaar of beroep instellen? Of wilt u weten of u een kans maakt? Dan kunnen we samen kijken of ik u verder kan helpen. Ik heb veel ervaring in het Bestuursrecht met bijvoorbeeld zaken tegen de gemeente en het CBR.

Proceskostenveroordeling van de overheid

In het bestuursrecht is het mogelijk om een proceskostenveroordeling aan te vragen. Als u gelijk krijgt in uw zaak, dient de overheid (vooraf vastgestelde) proceskosten aan u te vergoeden. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de vaststelling van het tarief voor juridische bijstand.

Neem vrijblijvend contact op

Wenst u bijstand in een bestuursrecht zaak? Neem dan vrijblijvend contact op om te zien of ik u kan bijstaan. In het Bestuursrecht kan er vaak een proceskostenveroordeling worden gevraagd. In het geval het bezwaar (of beroep) gegrond verklaard wordt moet de overheid uw proceskosten betalen.

Opmerkelijke zaken

TOZO 1 – 2020-2021
Ik heb een student ondernemer bijgestaan in een procedure tegen de gemeente. De aanvraag tot TOZO was afgewezen en dit zou betekenen dat er geen tegemoetkoming ontvangen zou worden. Dit terwijl een studiefinanciering niet te vergelijken is met de gift van TOZO 1. Na een bezwaar procedure en tijdens de procedure in beroep heb ik contact opgenomen met verschillende personen binnen de gemeente. En met resultaat. Voor de rechter uitspraak zou doen ontving mijn client een beslissing van de gemeente. TOZO 1 was alsnog toegekend.